Onze specialisaties

  • Sterke, functionele ontwerpen voor de openbare ruimte
  • Technische voorbereiding en advies
  • Ondersteuning bij bewonersparticipatie
  • Beplantingsplannen voor optimale inrichting van de (groene) ruimte

Groenplannen

Wij gaan in overleg en bekijken uw wensen en eisen. Hiermee stellen wij de voorwaarden samen: waar moet het ontwerp aan voldoen? Wij doen suggesties waar dit meerwaarde oplevert, zodat u optimaal profiteert van onze groenkennis.

Ontwerp multifuntionele buitenruimte

Wij maken complete ontwerpen en renovatieplannen waarin groen een centrale rol speelt. Ook in grotere projecten kunnen wij de groene aspecten goed vertegenwoordigen. Wij denken met u mee en werken nauw samen met andere vakdeskundigen, zoals stedenbouwkundigen, ecologen, civieltechnisch experts, architecten, projectleiders en projectmanagers. Samen komen we tot een goede afstemming en invulling van alle disciplines die ervoor zorgen dat de multifuncitonele buitenruimte voldoet aan alle wensen en eisen.

Bewonersparticipatie

Voor gemeenten en woningbouwcorporaties is betrokkenheid van bewoners van belang. Wij kunnen daarin een bijdrage leveren door met bewoners in overleg te gaan om te een ontwerp te komen. Ook enquêtes verspreiden onder bewoners als vooronderzoek kan meer duidelijkheid geven in wensen van bewoners. Daarnaast vormen bijeenkomsten een onderdeel van burgerparticipatie waarbij wij u kunnen ondersteunen.

Meer weten?

Bekijk onze projecten of neem vrijblijvend contact met ons op.

  Naar contactformulier >>>