Technische voorbereiding

De technische voorbereiding van uw groenruimte is bij ons in goede handen. Wij kunnen alle technische voorbereiding uit handen nemen of ondersteuning bieden waar u dit nodig heeft.

Dankzij een goede voorbereiding bespaart u veel tijd en geld tijdens de uitvoering. In het geval van technische voorbereiding gaat het spreekwoord ‘een goed begin is het halve werk’ dus zeker op. Wij helpen graag met de juiste voorbereiding, zodat uw project uiteindelijk soepeler verloopt.

Groentechnische voorbereiding

Kabels en leiding vormen voor bomen een grote belemmering voor het realiseren van voldoende ondergrondse ruimte. Ook verdichting en hoge waterstanden vormen een bedreiging voor een goed bomenbestand.

Wij denken met u mee om tot de juiste ondergrondse inrichting te komen en kunnen dit vertalen naar bestek en bestekstekeningen.

Bestekken 

Het ontwerp en/of beplantingsplan vertalen wij naar een werkomschrijving of bestek CROW met daarbij indien gewenst een directieraming.

Ook onderhoudsbestekken stellen wij op, zowel beeld- als frequentiebestekken (CROW). Hiervan kan ook het inventariseren en digitaliseren van alle groene areaalgegvens onderdeel zijn. Gecombineerd met kadastrale ondergronden wordt duidelijk welke percelen eigendom zijn en welke moeten worden onderhouden.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact met ons op.

  Naar contactformulier >>>

“Vanuit de gemeente zochten wij iemand die ons (ontwerp)technisch kon ondersteunen. De samenwerking met Beijer bleek heel succesvol!”

“De groenste keuze voor de zakelijke markt. Bedankt voor het prachtige ontwerp van de buitenruimte!”

“De kinderen van onze school spelen met veel plezier in de nieuwe tuin, bedankt!”