Compás Q  project en interim  is in 2008 opgericht door Ton butter (1959). Het bureau werkt in een netwerk van verwante en aanvullende bureaus; Met de kracht van enthousiast zelfstandig ondernemen én samen sterk voor het grotere werk en de nodige scherpte.

Na een opleiding bos- en natuurbeheer aan de tegenwoordige Hogeschool Larenstein, heeft Ton Butter 27 jaar brede ervaring opgedaan in management en de specialismen natuur landschap, recreatie en verwante ICT. Van uitvoering tot beleid, van beheer tot ontwikkeling en van inhoud tot ondersteuning. In deze periode heeft hij diverse inhoudelijke- en managementopleidingen gevolgd en de opgedane kennis en inzichten in de praktijk toegepast. Een voordurende weg van ontwikkeling, die gelukkig steeds weer nieuwe vragen oproept. Rode lijn is de overtuiging dat alleen mensgericht management tot bovengemiddeld resultaat leidt. Actief luisterend, met rust en nieuwsgierigheid, werkt hij vasthoudend naar het inhoudelijk resultaat.
motto: "zacht op de mens, hard op de inhoud"                                                                                 

De naam Compás Q            wij zeggen: kompás kuu

Vanuit de zakelijke wereld van dienstverlening maken we een uitstap naar de wereld van muziek en dans; Voor een mooie vergelijking. Iedereen kent Flamenco, de dans- en muziekvorm vol passie, trots, weemoed en vrolijkheid. Belangrijke onderdelen vormen het voetenwerk (taconeo), en het klappen met de handen (palmas). Enkelen klappen of stampen in de maat, anderen er tussen in. En dat allemaal in een onwaarschijnlijk tempo. Door autonoom je eigen ritme aan te houden ga niet mee met de anderen. Maar door goed te luisteren kun je aansluiten bij het ritme van de anderen. Dan ontstaat er een fantastisch geheel met een fantastisch gevoel. Schijnbaar als vanzelf. In de wereld van Flamenco heet ritme compás.
Zo kan een organisatie ook werken! Stel je voor . . .
En de Q? Die verklaren we later.